Opći podatci

Župa Presvetog Srca Isusova
Kolodvorska 1
HR - 31325 ČEMINAC

Telefon/fax:
(+385) 031/756-125

Mobitel:
(+385) 098/911-7572

E-mail:
zupa.ceminac@gmail.com

MBS: 1750658

OIB: 76351474564

IBAN:
HR05
2340 0091 1101 5640 9

 

 

Tko smo i što smo?

Župa Presvetog Srca Isusova, nastala 1789. godine izdvajanjem iz župe Darda. Sjedište župe je u Čemincu, a tu su i filijale Kozarac, Novi Čeminac i Jagodnjak.
Nalazimo se na istoku Hrvatske, u središnjem dijelu Baranje, na magistralnoj cesti koja vodi od Osijeka preko Belog Manastira do mađarske granice, uz trasu budućeg koridora V. c. Po crkvenoj jurisdikciji pripadamo Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, a dio smo Baranjskog dekanata. Graničimo sa župama Darda, Bilje, Petlovac, Beli Manastir i Kneževi Vinogradi. Trenutno nas je na ovom području oko 1700 katolika.

..........

Do 1945. godine većinsko su stanovništvo Nijemci, uz nešto Mađara i Srba. Po završetku Drugog svjetskog rata njemačko je stanovništvo protjerano, ali ni do danas nisu izgubili vezu sa starim krajem. Tada se na područje župe doseljavaju Hrvati, pretežno Zagorci i Međimurci, koji su i danas većinsko stanovništvo.

Neposredno pred Domovinski rat je dovršena obnova župne crkve, te je blagoslovljena 2. rujna 1990. U Domovinskom ratu župnik i župljani su prognani, a župna crkva Presvetog Srca Isusova je zapaljena, te su ostali samo goli zidovi. Povratak u župu počeo je 1998. sa mirnom reintegracijom Baranje i Istočne Slavonije. Obnovljena župna crkva posvećena je o 100. obljetnici njezine izgradnje, 17. lipnja 2007.
Filijalne crkve sv. Emerika (Dobrog Pastira) u Kozarcu i sv. Vendelina u Jagodnjaku bile su devastirane te odmah po povratku počinje i njihova obnova.

Čeminački župnik i začasni kanonik Stolnog kaptola đakovačkog i srijemskog Josip Varžić, nakon 43 godine upravljanja župom, umire od posljedica moždanog udara i sahranjen je na čeminačkom groblju 3. lipnja 2008.
Novim župnikom imenovan je 17. kolovoza 2008. Dinko Kalmar.

22. kolovoza 2016. novim župnikom je imenovan Gergely Beer.

Sadašnji župnik župe Čeminac je Stipo Marić.

 

....................................... ........................................................................................ ................................................