Opći podatci

Župa Presvetog Srca Isusova
Kolodvorska 1
HR - 31325 ČEMINAC

Telefon/fax:
(+385) 031/756-125

Mobitel:
(+385) 098/911-7572

E-mail:
zupa.ceminac@gmail.com

MBS: 1750658

OIB: 76351474564

IBAN:
HR05
2340 0091 1101 5640 9

 

 

IZVANREDNA SVETA GODINA - JUBILEJ MILOSRĐA

Bulom Lice milosr‘a papa Franjo najavio je Izvanredni jubilej milosr‘a, koji je započeo 8. prosinca 2015., na spomen 50. obljetnice zavr¡etka Drugog vatikanskoga koncila, i trajat će do svetkovine Krista Kralja, 20. studenoga 2016.
Papa Franjo je svetu godinu započeo otvaranjem €vrata milosr‘a" i svečanim euharistijskim slavljem na svetkovinu Bezgrje¡nog začeća 8. prosinca 2015. u bazilici sv. Petra u Rimu. Mi smo kao mjesna Crkva prema predvi‘enim obredima, zajedno sa svim ostalim Crkvama po svijetu, otvorili vrata milosr‘a u na¡oj katedrali €“ manjoj bazilici sv. Petra u Đakovu, u nedjelju 13. prosinca 2015..
Jubilejske oprosne crkve. Uz prvostolnu crkvu u Đakovu, jubilejskim oprosnim crkvama nadbiskup Hranić je odredio jo¡: konkatedralu sv. Petra i Pavla u Osijeku, ¾upnu crkvu i sveti¡te Gospe od brze pomoći u Slavonskom Brodu te ¾upnu i franjevačku crkvu sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, kao i na¡a marijanska sveti¡ta: Aljma¡, Dragotin, Ilaču i Šumanovce u dane velikih hodoča¡ća, od predvečerja svetkovine Velike Gospe do blagdana Male Gospe. U tim će se crkvama moći, prema va¾ećim odredbama o oprostima, u čitavom razdoblju Jubileja prigodom pojedinačnoga ili zajedničkoga pohoda zadobiti milost potpunoga oprosta. Isto vrijedi i za sve druge ¾upne i javne samostanske crkve na dan svetkovine njihova Nebeskog za¡titnika.
Osobitu va¾nost u prigodi Jubileja milosr‘a trebamo pokloniti sakramentu pomirenja. U godini Jubileja milosr‘a posebno ¾elimo istaknuti hodoča¡ća svih na¡ih ¾upa u katedralu, koja u 2016. godini ujedno obilje¾ava 150. obljetnicu početka gradnje. U tu svrhu predvi‘ena su dekanatska hodoča¡ća. Hodoča¡će Baranjskog dekanata predvi‘eno je 6. o¾ujka 2016.
Objavljeno  7. 12. 2015.
EUHARISTIJSKO KLANJANJE

Odr¾ava se svakog prvog četvrtka u mjesecu poslije mise.
Objavljeno  20. 1. 2012.
RASPORED MISA

Nedjeljom: Kozarac u 9, Čeminac u 11 sati.
Zadnje nedjelje u mjesecu: Jagodnjak u 9, Čeminac u 11 i Kozarac u 18 sati.
Radnim danima: Čeminac u 18,30 sati.
Eventualne izmjene u rasporedu bit će najavljene na nedjeljnim misama u ¾upi.
Objavljeno  20. 1. 2012.
Content Management Powered by CuteNews
  

uređivanje

................................... ........................................................................................ ...................................................